Måste säga att ett av de säkraste vårtecknen trots ett kylslaget Sverige i dubbel bemärkelse är försäljningen av majblommor. Denna kamp för en bättre tillvaro för människor i nöd har pågått sedan 1907 och gjort inverkan i debatt och aktualiserat problem i samhället.

Det går på Majblommans hemsida att läsa ansökningar och andra berättelser från bl.a. lärare som får jobba med ekonomiska olikheter hos elever varje dag. Jag skickar med lite citat från Majblomman som visar att Sverige blivit kallare med en borgerlig Regering:

”Majblommans lokalföreningar noterade i mitten av 2000‐talet en kraftig ökning av antalet ansökningar om bidrag till glasögon.”

”Det betyder att 31 100 skolbarn lever i en familj som har fått avstå annat nödvändigt eftersom man har prioriterat köp av glasögon till barnen. 8,1% av hushållen har betalat på avbetalning eller lånat pengar för att kunna köpa glasögon. Det betyder att 14 000 skolbarn lever i en familj som fått skuldsätta sig för att kunna köpa glasögon till sina barn.

Här en ansökning om annat nog så viktigt:

Så till dig Fredrik Reinfeldt som inte verkar se problemet utan ifrågasätter Rädda Barnens siffror om barnfattigdom. Har du köpt majblomma då du nu får mer i plånboken av jobbskatteavdraget, sänkt krogmoms och Rut som annars skulle kunna ha använts att hjälpa till med att bekämpa barnfattigdomen.

Media: EkotAbSkånskanLTDAHDGPGP2DagenDNeKeK2
Blogg:
Annat: Majblomman

Läs mer hos: http://leinejohansson.blogspot.com/2012/04/har-du-kopt-majblomma-reinfeldt.html#ixzz1sSlzu2ao

Annonser

Hotell och restaurangfacket står inför en svår avtalrörelse. En avtalsrörelse som de borgerliga partierna lägger sig i trots att de ”värnar om den svenska modellen” som innebär att arbetsgivare och arbetstagare (arbetsmarknadensparter) gör upp om priset på arbete.

Hotell och restaurangfacket har fått se miljarder ösas över sin motpart genom att borgarna sänkt arbetsgivaravgiften (51.5miljarder) som enligt expertis inte genererat någon nämnvärd ökning av anställningar eller fler heltidstjänster. Eller sänkt restaurangmoms (5.4miljarder) som inte heller det genererat något nämnvärt. Dessa ”bidrag” till företagarna har givit fördel för arbetsgivarna i avtalsrörelse som baseras på jämlika parter som ska göra upp.

Inte nog med att Regeringen öser pengar över företagarna, ändå vill Borgarna att unga ska tjäna 10500kr INNAN skatt, detta år 2012. Borgarna går runt i sin bubbla och tror att om vi gör arbetskraften ännu billigare då blir det fler jobb.
Kan citera en företagare med fötterna på jorden:

”Men jag skulle aldrig börja anställa en massa folk bara för att avgifterna sänks.”
”Och jag är beredd att betala för kompetens och engagemang, eftersom det i andra änden ger ökade intäkter.”

Så hur kommer det sig att Regeringen tror att urholka välfärden och sänka löner ger fler arbeten? Jo naturligtvis har dom en annan agenda som sträcker sig till medeltiden då arbetarklassen är något man gärna ska prygla och hålla igen på för att de inte ska sätta sig upp och protestera. Genom Riksdag kan borgarna stifta lagar som försämrar för sjuka, arbetslösa, pensionärer och unga. Arbetarna ser inte detta fören det är försent och de är där själva.

Det är dags Svensson att protestera och visa höger Regeringen att arbetare värnar om de utsatta i samhället före vi ÄR och SKA vara solidariska eftersom vi själva kan komma att hamna i kylan som borgarna skapat.

Nu är det Hotell och restaurangfacket som ska slåss för sina medlemmar i en utsatt bransch där många står utanför facket p.g.a. ekonomi och rädsla.

Det är dags för solidaritet, kamrater!

Media: SvdSvd2Svd3Svd4eKurireneKuriren2DNDN2DN3DIDI2EkotGPHD
Blogg: Driva egetStorstadPå jobbet
Annat: HRFAFSAFS2

Läs mer hos: http://leinejohansson.blogspot.com/2012/04/unga-ska-ha-det-svart-enligt-borgarna.html#ixzz1sMraQVQC

Det är nästan skamligt att borgarna med nu Anders Borg i spetsen som finansminister lägger en vårbudget utan tillstymmelse till åtgärder för arbetslösa och där ungdomsarbetslösheten är stor idag.

Anders Borg och resten av den borgerliga Regeringen verkar handfallna och verkar inte vilja eller kunna ta tag i problemet. Eller så är det gammal hederlig borgerlig politik att fattiga och arbetare ska inte få allmosor utan kapitalet ska vara de som styr och sätter agendan.

18 000 000 000kr har arbetsförmedlingen skikcat tillbaka till Anders Borg för att de inte gått åt. Hur kommer det sig att arbetslösa får delta i meningslösa projekt, coaching och skriva sitt 50 CV.

Arbetsgivare skriker efter kompetent personal, men Arbetsförmedlingen använder inte pengar och utbildar arbetslösa i utbildningar som ger jobb.

Så 18 miljarder kan användas till många bra utbildningsinsatser, men Regeringen vill hellre ha en okunnig massa som de kan kontrollera. En arbetare som ifrågasätter är farlig för den borgerliga Regeringen.

Bra debatt kring vårbudgeten där Magdalena Andersson tvålar till Anders Borg för en handfallen Regering som inte bryr sig om unga och arbetslösa och det enda man hör är att de måste få sänkta löner för att bli attraktiva att anställa. Kanske kompetens genom aktiva utbildningsinsatser är något som verkligen behövs. Så ta 18 miljarder och satsa på kunskapslyftet.

Media: DNAbTv4eKurireneKuriren2eKuriren3EkotEkot2,  DagenExEx2Ex3Ab2Ab3Svd
Blogg: GöranRBAWTordMattiasBjörnKarinJanRogerMonicaMobergOlaKulturbloggen

Läs mer hos: http://leinejohansson.blogspot.com/2012/04/miljarder-sparas-pa-arbetslosa.html#ixzz1sH1fawg9

Illustration: Paul Wallander

Centerpartiet verkar vara ett parti som tror att det finns jobb när de själva sitter i Regeringen och har lämnat ”walk over” kring arbetsmarknadsfrågor. Trots Stefan Löfvens inbjudningar till samtal under kris åren 2008 och framåt så dissade Regeringen Stefan Löfvens utsträckta hand.

Nu börjar Stefan Löfven samla krafterna och Regeringen blir livrädda att inte få fortsätta montera ner Sverige och slår sig på bröstet när fackföreningar försöker rädda en generation av unga som den borgerliga Regeringen fullkomligt ignorerat.
Centerpartiet med Annie Lööf i spetsen förordar lägre lön till alla för att skapa jobb. Själv tror jag det behövs företag som behöver arbetskraft som anställer, inte lönen. d.v.s. om en person kostar 30 000kr/mån eller får 5000kr i bidrag kommer inte generera jobb utan det är BEHOVET av arbetskraft p.g.a. bra arbetsmarknadspolitik som är själva grejen.
Läser i tidningen Arbetet om Annika Qarlsson (C) vilket också tror på lögnerna och häver ut sig ”Är Hans Tilly med en årsinkomst på nästan en miljon kronor, rätt person att representera låginkomsttagare och ungdomar”
Ja du Annika, du hänvisar till att Hans Tilly hänvisat till Annie Lööfs lön som då är 1 2000 000kr (mer än en miljon) Hans som ordförande i byggnads har med deras lärlingskoncept skapat mer ingång till arbete för ungdomar än vad Centerpartiet gjort.
Annika Qarlsson ojar sig för att företag anställer kompetent personal istället för billig. Hur många pommes saknas i hennes Happy Meal? Klart att företag anställer kompetent personal för konkurs genom att ingen kan något om företagets maskiner eller hantverk är väl inget någon vill, eller?
Annika Qarlsson säger att hon är för ”bättre matchning”
Detta är oroväckande när Annika inte vet om att hon sitter med sitt parti i en Regering som dragit ner utbildningsplatser ordentligt och inte satsar mycket på att utbilda arbetslösa i stor omfattning trots kris och nu när företagen saknar kompetent personal finns dom inte.
Annika Qarlsson säger att hon vill ha ett ”bättre företagsklimat”
I 6år har Alliansen styrt och Svenskt Näringsliv är väldigt missnöjda över företagsklimatet, hur tänker du nu?
Annika Qarlsson säger att hon är för en ”flexiblare arbetsrätt”
För er arbetare innebär det att Centerpartiet vill försämra för anställdas rätt att behålla arbetet. Centern med Annie Lööf i spetsen tycker att Stina 55år med arbetssjukdomar ska kunna kastas på sophögen mot att Gustav 20år kommer in. Stina ska ”rehabiliteras” genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, alltså utförsäkrad och gå på socialbidrag.
Annika Qarlsson säger att hon är för en ”starkare omställningsförsäkring”
Alltså Annika ger upp arbetsmarknadspolitik för att skapa förutsättningar för företag att anställa, utan Annika vill hellre ha en omställningsförsäkring som går in när företag inte får hjälp av Regeringen utan måste säga upp massa arbetare. Alltså Regeringen har lämnat Walk Over
Annika Qarlsson säger också att låg lön är bättre än ingen alls och då får mig osökt in på den borgerliga Regeringens mentor Marian Radetzki som intervjuades av Janne Josefsson 1997 och verkar vara den ideologi som Centern, Moderaterna, Folkpartiet och kristdemokraterna anammat.

Tänk till nästa gång du röstar, Svensson!
Media: E24SvdSvd2Svd3Svd4Svd5Svd6AbSvtArbetetGPSvdAbAgenda 10min in, ExEx2ExSvdRapportDnGPNSKAbeKurirenBtLtDbDagenEkotDinykollSvdExEkotDADA2AlvestaArbetet234567EkotSvd
Blogg: LennartMobergGöranCamilla
Annat: Svenskt NäringslivAlliansfritt Sverige, Borgarnas lovpris till facket, men borgarna förstår inte. Lite förklaringAvtalet

Fler inlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se

Läs mer hos: http://leinejohansson.blogspot.com/2012/04/lag-lon-battre-ingen-alls.html#ixzz1rzzZP4pq

Det är bra att Handels nu fått till ett avtal och verkar nöjda med det. Hörde på nyheterna från arbetsgivarna att lönen var inte en stöttesten utan mer innehållet i avtalet. Så brukar det vara att arbetsgivarna med den Fredrik Reinfeldt och de andra arbetsfientliga ledarna i Regeringen i ryggen försöker urholka kollektivavtalen för att likna lagarna, som då Riksdagen bestämmer över.

Mycket har försämrats i lagarna av Riksdagen så det gör det svårare för facken att ställa bra krav.

Nu har facken lyckats med att få ett OK avtal.
Men nu hörs röster att facken går med på Regeringens agenda med att sänka löner för ungdomar, inget kan vara mer fel och publicerar här lite kring IF Metalls ungdomssatsning som vi såg som nödvändiga för att hjälpa ungdomar eftersom den borgerliga regeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen inte gör något för ungdomar och Annie Lööf och Jan Björklund vill bara sänka lönerna utan någon idé. Tyvärr springer massa vilsna centerpartister runt och tror att facken sänker lönerna utan motkompensation som ger ett mervärde för ungdomarna.

IF Metalls yrkesintroduktions avtal innebär i korthet:

  • Avtalet om yrkesintroduktion riktar sig främst till personer under 25 år, som saknar relevant yrkeserfarenhet men har gått industriellt inriktad gymnasieutbildning. Men även unga utan sådan utbildning kan erbjudas introduktionsutbildning.
  • Det handlar om visstidsanställning (12 + 12 månader) baserad på lokal överenskommelse. Visstidsanställningen ska kombineras med handledning och individuell utvecklings- och utbildningsplan.
  • Lönen ska uppgå till som lägst 75 procent av minimilönen enligt Teknikavtalet IF Metall.
  • Avtalet om yrkesintroduktion gäller tills vidare med en uppsägningstid om tre månader.

Att media säger att det är en flopp är att ta i. Visst inte volymmässigt, men utan support med pengar från staten som slänger dom i sjön i restaurangmoms och RUT så är det svårt med nationellt ansvarstagande medan Fredrik Reinfeldt pillar navel.

Media: EkotEkot2SkånskanSvdSvd2SVTLTZArbetetAVBTArbetarbladetHNVFVF2eKurirenHDNSkåneNSkåne2DN,  DADA2AlvestaArbetet234567EkotSvd
Blogg: På ditt jobbUtredarnaMikael (C)Röda BergetGöranCamilla
Annat: IFM skillnad på anställning

Läs mer hos: http://leinejohansson.blogspot.com/2012/04/facken-hjalper-ungdomarna-men-inte.html#ixzz1rtUdM5zb

Att rika vill bli rikare och solidaritet i världen har försvunnit med tidens tand och globalisering förbytts mot nationalism har väl inte undgått de flesta. Men att Carema och Attendo Care som tar ut vinster på att vårda äldre under deras sista tid på jorden är inget mot vad banker gör mot speciellt u-länder som slåss för sin överlevnad, kanske är en nyhet för de flesta. Men allt hänger ihop genom riskkapitalister.
Det numera ökända riskkapitalet och den ansiktslösa marknaden slår mynt och tjänar pengar på livsmedel förundrar väl ingen. Eller som det står i erbjudande från Avanza:

Relax Livsmedel
Att livsmedel blivit dyrare är inte längre någon nyhet. Några faktorer som bidragit till detta är att produktionen blivit dyrare och efterfrågan blivit större i takt med att snabbväxande ekonomier såsom Kina och Indien utvecklas med stormsteg.

Vad som däremot är en nyhet är att du nu kan tjäna pengar på denna prisutveckling. Närmare bestämt medför en investering i Relax Livsmedel att du på ett enkelt sätt kommer åt att spara brett i ett index där avkastningen främst beror på efterfrågan på kött och sojamjöl. Investeringen är dessutom kapitalskyddad!

Kanske dags att styra upp ”marknaden” med lite regleringar worldwide.

Media: EkotEkot2DNAVP1GPSvdLTZAL
Blogg: LouiseIUFHoppets stjärna
Annat: Avanza

Läs mer hos: http://leinejohansson.blogspot.com/2012/04/far-carema-att-framsta-som-peanuts.html#ixzz1rWNghgSb

Vet att Sofia Arkelsten har en förmåga att försöka vrida om och tvista sanningar, men då snackar vi 100år historia och alla vet att historia är inte borgarnas starkaste ämne.

Men Maria Larsson verkar ha ett defekt kortidsminne vilket förklarar att hon inte ens vet om att just borgarna skapade en hög barnfattigdom när de tog över makten 1991-1994 Sänkte Sverige som en gråsten utan flytväst.

Barnfattigdomen steg och steg och inte gjorde dom något då som nu. Sitter på sina inkomster och tar från de fattiga och ger till dom rika. Ja Maria Larsson även vårdbiträdet med en extra månadslön som ni hyllar skulle nog bli förskräckt om hon blev av med jobbet eller sjuk och står där med ett ihålig välfärd som ni dränerat.

Det tog Socialdemokraterna 2år till att omfördela och börja bekämpa barnfattigdomen. Genom att ge till de som behöver mest. Detta Maria Larsson ändrade du på tillsammans med dina borgarkompisar 2007 och därför har vi nu ett samhälle som splittras. Arbetare mot arbetslösa, rika mot fattiga, sjuk mot frisk och ni små ler hur de utförsäkrade slås om korvörena som ni slänger åt dom. Gammal hederlig Kristdemokratisk politik, eller?

Gör Maria Larsson och de andra borgarna arbetslösa 2014 om du nu inte vill protestera och hjälpa de som far illa i samhället redan nu. Ta ett plakat och ställ dig vid Riksdagen. Protestera, eller är du nöjd?

Maria Larsson jag bryr mig inte om barnfattigdomen ökat eller sjunkit, jag tycker det mest förfärliga är att ni verkar inte vilja göra ett smack mer än att diskutera siffror, istället för de som lever och är utsatta i verklighetens Sverige ÄVEN om det bara är EN så ska samhället ta hand om just det barnet. Den verklighet som ni inte verkar vilja veta av finns och barnen lever i den medan du Maria Larsson hånar dom som knappt har näsan över vatten ytan.

Förstår inte hur man kan säga sig vara kristen men sabbar för barn och vuxna så mycket som ni gjort. Till er som är kristna finns det alternativ. Tro och solidaritet, Kristen Socialdemokratisk förening som verkar i Socialdemokraterna, och precis som Jesus gjorde vill vi ge till de fattiga av de rikas överflöd och hjälpa de svaga.

Media: Svd

Publicerat kring barnfattigdom:
Media: EkotEkot2Ekot3Ekot4SvdSvd2UntekurirenFolketSTExEx2
Annat: Majblomman 2011
Blogg: PeterAnnika,  HögbergMobergRogerRasmusOla

Läs mer hos: http://leinejohansson.blogspot.com/2012/03/maria-larsson-vad-hande-1991.html#ixzz1q12DijJM