Arkiv för november, 2011

Lyssnar på P1 och märker att diskussionerna kring avtalsförhandlingarna har ett speciellt fokus. Kanske lite Timbro influrerat fokus där de som försöker se hur avtalsförhandlingarna kommer att sluta bara har ekonomin i världen kring argument att få bra villkor på arbetsplatsen.

Ett kollektivavtal innehåller mycket mer än bara lön. Kollektivavtalet är ett sätt att ytterligare stärka det redan lagstadgade och där kan jag meddela att vi inte ligger bra till.
Fredrik Reinfeldt och Svenskt Näringsliv gnuggar händerna nu. Inte nog med att svenska företag gör vinster i lågkonjuktur utan lagarna är försämrade så facken måste slås för att ens ha kvar det man hade.
Exempel:
Semesterlagen gjorde Fredrik Rainfeldt med resten av borgargänget till en ”förenklad” lag. d.v.s. man möjliggjorde för arbetsgivaren att kunna sänka semesterersättningen efter eget godtycke (vilfrithet). LAS ”förenklade” Fredrik Reinfeldt också genom att ändra visstidsanställningen från 1mån minst och max 12månader till 0-24månader. Detta gjorde Fredrik Reinfeldt och borgarna för att ”hjälpa” ungdomarna. Sedan klagar Annie Lööf att LAS hindrar ungdomarna, vicket skämt.
Dessa exempel har vi också reglerat i kollektivavtalet förut för att stärka, nu måste vi kämpa för att behålla en liten uns av vad vi haft i LAG. Därmed kommer samtalet att bli så här vid förhandlingsbordet:
– IF Metall: vi vill ha 3.7%
– Teknik ftg: Vi vill ha 0-24mån visstid + sänkt semesterersättning
– IF Metall: Men det vill inte vi
– Teknik ftg: Okej backa från era 3.7% då
Detta blir kontentan av när arbetare röstar på en fackföreningsfientlig regering som har målet att pressa ner löner genom att tillföra sjuka in i arbetsmarknaden genom att utförsäkra dom, och när Fredrik Reinfeldt och resten av borgarna går näringslivets väg och plockar ner välfärd (tvingar fack att stärka och förhandla om detta i avtal = mindre lön). Så ”förenklar” Fredrik Reinfeldt lagarna och ge sämre förutsättningar för facken att förhandla.
Det är dags att ni arbetare genomskådar detta. En röst på borgarna ger sämmre förutsättningar att förhandla om bra kollektivavtal och därmed bra reallöneökningar och försäkringar.
Media: EkotSvdSvd2FolketNskMetroLoSvtNytt24Nytt24.2
Blogg: Röda Berget

Läs mer hos: http://leinejohansson.blogspot.com/2011/11/en-rost-pa-borgarna-sabbar.html#ixzz1fAvhI0Tt

Annonser

Det finns någon som sagt att för att få en bra samhällsstruktur ska den som planerar samhället också planera för att hamna längst ner i samhället.
Med detta borde alltså Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Annie Lööf och Göran Hägglund m.fl. ta beslut som de själva skulle kunna leva med om de blev drabbade och fick hamna i FAS3 och försörjningsstödsträsket. Tror ni att dom gör det?
Thomas Eneroth summerar problemet rätt bra.
”Personer tvingas till uppsägning när de är sjuka längre än 180 dagar. Trots att de pågår rehabilitering eller är mitt inne i en cellgiftsbehandling. Vi tycker inte att det är rimligt, säger Thomas Eneroth (S).”

Eller kanske ska vi tolka den medvetna förhalningen kring att ta bort 180dagars regeln som moderaternas nya strategi att förminska Riksdagen och därmed slippa argumentera och införa enligt Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, ideologiska felsteg?

Och än värre, kan det finnas moderater som inte vågar säga ifrån när det gäller utförsäkrade och att de ångrar djupt, men pengar är alltid pengar och Riksdagsledamöter tjänar rätt ok, även om de beslutar mot sin egna tro (lex KD). Så om nu inte Regering står på de svagas sida vem i Sverige gör det? Kristdemokratskramande kyrkor?
Förvanskat Anders Borg citat ”Det är häftigt att vara utförsäkrad” för det är väl de som moderaterna egentligen menar eftersom de gör inget åt situationen för de flera tusen personer som borgarna genom direktiv till Försäkringskassan tvingar människor avbryta sin rehabilitering på arbetsplatsen till och med medicinskabehandlingar för att ställa sig i den väldigt långa arbetssökande kön till arbetsförmedlingen, jobbcoacher och fas3.
Att inte svenskarna reagerar mer kraftfull är för mig helt ofattbart.
Media: Ekot,
Media munkavel: ExEx2AbAb2SvdSvd2DnSkånskanRapportDi

Läs mer hos: http://leinejohansson.blogspot.com/2011/11/reinfeldt-alskar-utforsakrade-eller.html#ixzz1f4ceI54V

Det skriver Stefan Löfven IF Metall och Lars-Anders Häggström Handels i Dagens Industri idag. Vi ser detta också genom LO-Tidningen som visar på att klyftorna ökar i Sverige trots den borgerliga regeringen med Fredrik reinfeldt i spetsen som håller ”arbetarklassen” kring sin barm, eller inte.

Tyvärr är denna trend runt om i världen, men Sverige brukas räknas som det mest jämlika landet har alltså ojämlikheten ökat. Den tiondel som som tjänar mest har en större andel av inkomsterna idag än för 60år sedan.
Stefan Löfven IF Metall och Lars-Anders Häggström Handels skriver i Dagens Industri att vi är rikare än någonsin tidigare men vi har mindre gemensamma resurser att fördela till välfärden i förhållande till BNP.
De skriver också att den svenska modellen bygger på att reallöner och produktivitet hänger ihop.
Stefan Löfven IF Metall och Lars-Anders Häggström Handels menar ”att vi behöver bygga en ny och mer anständig kapitalism där politikerna styr marknaden och inte tvärtom. Varken giriga direktörer eller finansmarknaden ändrar sig frivillig. De rika klarar sig alltid, det är löntagarna som behöver politiken, en politik som har kraft och vilja att förändra.”
Tyvärr verkar det som om den borgerliga alliansen med Fredrik Reinfeldt hellre ser till de giriga direktörerna än till sjuka Agda, arbetslösa Kalle, pensionären Gösta eller unga Karin.
Media: NSDBTE24PiteåSvdSvd2

Läs mer hos: http://leinejohansson.blogspot.com/2011/11/de-rika-klarar-sig-alltid.html#ixzz1eytX4uSD

Dessa dagar haglar stormvarningar och ”extrema” väder förhållanden tätt. Tillfällighet eller en konsekvens av att vi människor inte tar hotet om vår påverkan på vårat jordklot på allvar?

I dagarna skickar den borgerliga allians regeringen Lena Ek (C) en fossillobyist till klimatmötet COP17. Hur rimmar det att skicka Lena Ek (C) en fossillobyist till klimatmötet är det alliansens politik som kommer leda till ytterligare ett ”Epic FAIL” som Köpenhamns mötet blev?
Hoppas väljarna inser farhågorna med att vi har bara denna planet att tillgå och att vi redan efter uträkningar redan förbrukat det som vår jord kan producera. Enligt beräkningar så gjorde vi detta 27 september i år. D.v.s. att fram till 31/12 så förbrukar vi mer än jorden kan ”nyproducera”.
Vad är regeringens mål?
”I dagens riksdagsdebatt avslöjades det att Alliansregeringen inte kommer att öronmärka intäkter från försäljning av utsläppsrätter trots att EU:s utsläppshandelsdirektiv föreskriver detta. Istället kommer Anders Borg låta intäkterna gå rakt in i statskassan, i strid med EU:s regler.”
Alliansfritt Sverige”I flera år har Moderaterna hävdat att miljöfrågan är en ödefråga för framtiden. Men bland motionerna som lagts till partiets stämma som börjar idag handlar de motioner som berör miljön inte om att höja miljökraven, utan tvärt om – att sänka dem.
Hoppas att framtida generationer förlåter oss som inte reagerade starkare mot en handlingsförlamad och ointresserad borgerlig regering kring miljöfrågor.
Media: SvdSvd2Svd3Svd4Svd5ExEx2Ex3Ex4Ex5Ex6EkotEkot2AbAb2GpRapportRapport2
Annat: Alliansfritt Sverige 1234

Läs mer hos: http://leinejohansson.blogspot.com/2011/11/berit-en-konsekvens-av-regeringens.html#ixzz1etZR5Dob

Klart att det är naturligt när människor klättrar högre upp på näringskedjan så tenderas de falla för frestelsen. Dock är det nog annorlunda i partiet sverigedemokraterna som är ett parti som bildats från och är rasism och främlingsfientligt.

Att tycka om Sverige och vårat land är INTE något som kan likställas med att vara sverigedemokrat. Men att isolera och driva en linje att vi ska utestänga världen och dess medborgare är helt annan fråga.
Nu har då ”gräsrötterna” inom sverigedemokraterna med jimmy åkesson fått erfara att när man kommer upp lite ur sandlådan gäller andra regler och normer. I ett försök att tvätta sin historia (Lex Moderaterna) så anpassar sig sverigedemokraterna och jimmy åkesson till verkliga världen för att få behålla sina positioner och därmed lön. Detta väcker då ont blod hos de som fortfarande är i sandlådan.
”Det här med ”socialkonservatismen” är ju en del av normaliseringsprocessen. Vissa ser det som en anpassning till etablissemanget”
Men jag är på, klart att gräsrötterna har rätt. Varför ändrar ni eran politik jimmy åkesson?
Mammon tenderar att ändra på ideologier inom sverigedemokraterna.
Finns visserligen andra partier som tänker likadant och säljer sin själ för att få vara med att bestämma.
Media: ExpoEkotEkot2AbSvdSvd2Svd3DnMetro
Blogg: LJJan,

Läs mer hos: http://leinejohansson.blogspot.com/2011/11/sd-faller-for-mammon.html#ixzz1ehXBRjbY

Kan inte mer än att förundras av behov, eller låt oss säga förmåga att skapa sysselsättning som inte är produktiv eller ”värdeskapande” utan mer är en konsekvens av dåligt ledarskap och ineffektiv utnyttjande av arbetskraft som oftast är understimulerad i sin yrkesroll.

För svårt att hänga med?
Om arbetsgivaren har bra villkor, bra chefer med tydligt ledarskap, och där arbetstagarna får utvecklas ta ansvar genom att gå utbildning och sedan utföra mer än bara produktiva jobb. Ger i längden gladare och mer förbättringspotentiella arbetare och därmed en ”självrensande” organisation som sanerar det som inte tillför eller inte ska vara på arbetsplatsen.
Kontentan av borgarnas, och nu för att stävja näringslivet, oppositionens krav på kontroller gör att de vårdskandalerna som nu haglar allt glesare ger en besk eftersmak, där efterdyningarna är att näringslivet också kräver kontroll. Alltså att det allmänna ska kontrollera näringslivet för skattepengar för att se till att riskkapitalister inte plockar ut för mycket genom vanvård och spara på blöjor. Eller ska vi lägga ut kontroller på ett annat privat företag?
Läser i Dagens Industri att Filippa Reinfeldt gick ut och meddelade att de minsann i Stockholm genomför ”omfattande” kontroller. Målet är 30st/år, men att verkligheten blev 5 sedan 2008!!! Ungefär en kontroll per år!!!
Granskning av näringslivet har ju inte varit borgarnas starka sida.
Förslag:
Belägg alla som bedriver vård en kontrollavgift baserad på vinst. Rättvisare om det baseras på antal vårdnadstagare, men vem säger att det ska vara rättvist.
Media: DiDi2Di3Di4AbExEx2EkotEkot2Ekot3OTSvd
Gamla links:
Media: Ny SvdNy Svd2Ny EkotNyEkotAb, ExEx2DnDn2Dn3DiSvdSvd2Rapport AbExNytt24SvdSvd2SvtNkNtSkånskanGpDnDn2NSDMetro
Annat: Länk till rapportern

Läs mer hos: http://leinejohansson.blogspot.com/2011/11/kontroll-en-ineffektiv-atgard-mot.html#ixzz1ebiPTGD3

Borde vara hur enkelt som helst att slå Anders Borg i den finansiella tävlingen hur piskar vi medborgarna mest. Dock hoppas jag att Håkan Juholt och resten av partiet kan bli överens om att vi inte ska uppnå några hyllande kommentarer från kapitalister för att vi trycker ner medborgare under all värdighet.

Ta Anders Borg och Fredrik Reinfeldts kapitalistiska experiment som till och med döms ut av deras egna läromästare i ekonomi. De har åsamkat mycket lidande i Sverige och det fortsätter.
När ska den arabiska våren komma till Sverige?
Eller som en på radio P1 uttryckte det kring Fredrik Reinfeldts mantrande om ordning och reda: ”ordning på landet har även diktatorer”
Media: FtFt2SvdSvd2CorrenGpTv4NtFbSkånskanSkånskan2SmpEkotSvtKurirenChefNsdDnHpNkHGThe EconomistAb-TVAbAb2ExSvdDiDi2Di3SvdAb

Läs mer hos: http://leinejohansson.blogspot.com/2011/11/klart-waidelich-skulle-sla-borg_23.html#ixzz1eYzjyoYk