Arkiv för juni, 2010


Det är dags att tänka om. Nuvarande regering med Fredrik i spetsen har lyckats dupera folket så nu bryr man sig inte om de sjuka, arbetslösa, pensionärer eller ungdomar.

Enligt SOM-Institutet så tycker (ingen nyhet?) många att Fredrik är en stark ledare, som gjort sååå mycket för Sverige under dessa 4år och under krisen. Vad har dom gjort?

De har kraftigt försämrat för de som ÄR sjuka och arbetslösa och tryckt till pensionärer och ungdomar. Ljugit om arbetslösa, utanförskapet, sålt ut apotek, avreglerat besiktningen (170%dyrare?), sålt Vin & Sprit, Sagt att ohälsotalen gått ner och det är deras förtjänst, fast ohälsotalet påverkats av alla som utförsäkrats, handikappande och sjuka får ställa sig till arbetsmarknadens förfogande även de som tar självmord p.g.a. ”häxjakten”. Alliansen har skämt ut sig genom att säga att SAAB inte kan bygga bilar. sagt att de INTE ska ändra kärnkraftbeslut, fast de gör dom ändå. Det finns massor, men svenska folket verkar inte bry sig.

Men han klär sig Fredrik, och ser barsk ut, och det måste man när man spenderar lånade pengar för att genom föra skattesänkningar för arbetarna och ta från de försäkringarna som arbetarna avstått i lön för att få. Arbetarna märker detta bara när dom drabbas.

Det enda som räknas är enligt en person Rapport intervjuade ”klar o tydlig, raka fina svar” alltså ljug Mona, för väljarna vill inte veta sanningen, de VILL bli förda bakom ljuset.

Sveriges folk, stå upp för solidaritet och börja tänka på dina nära och kära, dina arbetskamrater som skadas, de som hjälper till att hålla uppe kollektivavtalen så de inte dumpar lönen för dig genom bra A-kassa.

Gör din röst hörd, styr Sverige tillbaka till ett varmt och tryggt samhälle genom att rösta på Socialdemokraterna 19 september.

Inlägget gjordes p.g.a. Rapportinslag

Annonser

Undersköterska rösta rött!!!

Publicerat: juni 28, 2010 i Samhälle


Är du inom den offentliga sektorn? Visste du att en målsättning som den borgerliga alliansen har är att du ska försvinna. Jorå, den borgerliga alliansen vill inte ha någon kommunal service utan den ska ut på entreprenad. D.v.s. samma arbete fast till dyrare kostnad. Och därmed den som har råd får del av den. Nog om detta. Nu kommer liten artikel som vänder sig till er som tror er fått det bättre.
Nedan en artikel från ETC.se

Kära undersköterska

Det brukar låta så. Det direkta tilltalet. Just din yrkesgrupp ska få det bättre, nu är det din tur. Undersköterskan. Pensionären. Men löftena är falska, skriver Ulla Johansson.

Fredrik Reinfeldt brukar så ofta tala om dig. Undersköterskan. Som jobbar därute i landet. Hur mycket regeringen gjort för dig och dina kollegor. En skattesänkning på 1 400 kronor i månaden. Som du kan köpa så mycket för. Säger politikerna.
Bakom politikernas vackra löften finns oftast något mindre vackert gömt. Den gamla kända dikten uppmanar oss alla till försiktighet. Det mesta politikerna ”ger” oss är inga goda gåvor:

Granska din räkning
Du ska ju betala.
Sätt ditt finger på varje siffra
Fråga: hur kom den hit?

Skattelättnaderna har tagit 71 miljarder kronor ur statskassan och detta kommer att kosta dig mycket. Kommer att äta på åldringsvården, på skolan, på dagis. Någonstans måste denna oerhörda summa tas och det drabbar de områden du är så beroende av. De kommer att rationaliseras, krympas till något icke fungerande. Ett sparande i ”offentlig sektor” som kommer att få konsekvenser – dyra sådana – för oss alla. Kan i värsta fall kosta dig ditt jobb. Och dagisplatsen. En siffra – som är en katastrof – och som politikerna nu låtsas glömma utgörs av de 400 000 arbetslösa. (Fyrahundratusen plus trettiofemtusen deltidsarbetslösa.)

Så många människor lever nu i en personlig tragedi. De har inga jobb och har ingen vettig inkomst. En del befinner sig i ”åtgärd”. Vilket betyder att arbeta utan att ha en anställning. Jag antar att du har vänner och kontakter som råkat ut för detta. Ett samhällsproblem politikerna inte vill vidgås, inte vill ta i. De säger: Sverige har klarat krisen så bra.
Inför det kommande valet låtsas politikerna en generositet mot ”de gamla”. Pensionärerna. De ska nästa år (2011) få en skattelättnad på i snitt 200 kronor i månaden. Politikerna glömde här att tala om att en pensionär med en genomsnittlig pension detta år har fått sin pension sänkt med ett par hundra kronor. På grund av att det uppstått obalans i pensionsfondernas tillgångar. Sänkningen av pensionen kommer enligt prognos att kvarstå även år 2011. Så ser den generositeten ut.
Men eftersom de flesta dagstidningar och SVT hela tiden talar om en skattelättnad tror vi alla på denna gåva till pensionärerna.
POLITIKERNA HADE ett underbart trick för sig när de för ett tag sedan berättade att 11 000 städare hade fått anställning.
Detta genom avdraget för hushållsnära tjänster. Vid närmare granskning visade det sig att de som fått jobb var mellan 1 000 till 2 000 personer.
Detta antal nya jobb att jämföra med de drygt 400 000 fortfarande arbetslösa. Politikerna och dagspressen fortsätter dock att tjata om ”alla dessa” som fått städjobb.
Däremot är det tyst om att vi andra som inte har råd med städhjälp – varken subventionerad eller annan – måste betala dessa jobb skattevägen.
Politikernas jonglering med våra pengar och siffror är idag helt skrämmande.
De sålde ut våra apotek, och en stor mängd apoteksenheter har köpts av riskkapitalbolag med säte på kanalöarna.
Här borde varje siffra verkligen granskas men det är ett uppdrag omöjligt för oss vanliga vardagsmänniskor. Och grävande journalister har vi inga längre. Ingen som är modig nog att forska i vad som sker under det som synes ske.

Under tidigare perioder granskades alla politiker.
Dagstidningarnas journalister höll sträng kontroll. Hela tiden. De politiker som har makten idag – högerregeringen – möts endast av smicker och komplimanger.
Ett ständigt framhållande av Fredrik Reinfeldt som ”statsman”. Av hur väl (!) landets ekonomi har skötts av regeringen.
90 procent av landets dagstidningar är borgerligt ägda.
En enorm propagandaapparat som hela tiden berättar om regeringens ”framgångar”.
SVT följer troget efter. Ekonomiska och politiska tillkortakommanden och missgrepp förtigs.
Kära undersköterska, vill du och jag veta hur samhällets verklighet ser ut har vi inget stöd hos ”den fria pressen”.
Det blir då svårt för oss att granska siffror och politiker. Svårt att greppa vad ”skattelättnader” egentligen betyder.
Politikerna är fria att berätta vilka sagor de vill.

Ulla Johansson
———————-
Så hur tänker du?
Kanske sluta upp och drömma om att du tillhör de få procent som verkligen vinner på borgarnas politik.
Gör dig och dina nära och kära en tjänst genom att rösta på Socialdemokraterna 19 september.

Den gamla kända dikten? Ett avsnitt ur Bertolt Brechts Lärandets lov från 1930.


Man kan tycka vad man vill om EU och den stora organisation den är, men allt kan bli väldigt fel när vi i Sverige har en hänsynslös borgerlig majoritet som ibland gör allt för att blidka EU. Men framför allt sabbar vår arbetsrätt, gynnar en part i arbetslivet (nej, inte facken) och socialförsäkringens utarmade.

EU:s nya ekonomiska riktlinjer förordar att lönerna sätts lokalt. De framhåller också de offentligt anställdas löner som ett verktyg för att dämpa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden.

LO, TCO och Saco befarar att riktlinjerna ska bli ett allvarligt ingrepp i den svenska modellen, och undrar hur den svenska regeringen har kunnat gå med på dem.

På EU-toppmötet i förra veckan enades EU-ländernas ledare om en ny strategi för tillväxt och jobb, EU 2020. Riktlinjerna för vilken politik länderna ska föra är en del av den.

En av dem, riktlinje 2, handlar om lönebildningen. Den säger bland annat att systemet för lönebildning i medlemsländerna ska främja prisstabilitet, produktivitet och balans i ekonomin.

Redan innan riktlinjerna beslutades protesterade LO, TCO och Saco mot att EU alls lägger sig i lönebildningen. Den är en fråga för arbetsmarknadens parter, skrev de i ett skarpt formulerat brev till statsminister Fredrik Reinfeldt i slutet av maj. Riktlinjerna om lönebildningen borde strykas.

I svaret, som arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin skickade den 9 juni, avfärdar regeringen fackens farhågor. Riktlinjerna arbetades om innan de antogs av EU-ländernas ledare, och i sin nya lydelse är de ”förenliga med den svenska modellen”, bedömer regeringen.

– Men efter ändringarna är riktlinjerna ännu värre, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh.

Riktlinje 2 säger nu att lönebildningen ska beakta skillnader i kunskaper och lokala arbetsmarknadsförhållanden. Den ska också ta hänsyn till skillnader i betalningsförmåga (economic performance) mellan regioner, branscher och företag inom landet.

Dessutom framhåller riktlinjerna ”lagom” lönesättning i den offentliga sektorn som ett verktyg för att säkra en återhållsam löneutveckling även i den privata sektorn.

– Det här är ju ett direkt omfamnande av Svenskt Näringslivs gamla lönepolitiska modell, säger Claes-Mikael Jonsson, jurist vid LO. Alltså att bärkraften i företagen ska avgöra lönerna, och bestämma hur strukturomvandlingen i näringslivet ska gå till. Det går helt på tvärs med LO:s linje.

Att kollektivavtalets löner gäller för alla i branschen, även anställda vid företag som går dåligt, är en hörnsten i LO:s solidariska lönepolitik. Utan den går det inte att undvika lönekonkurrens.

Riktlinjerna är inte en rättsligt bindande lagstiftning, så som EU:s förordningar och direktiv är. Men avsikten är förstås att medlemsländerna ska följa dem.

– Det vore allvarligt om regeringen åkte till Bryssel och antog riktlinjer som den sedan struntar i, säger Claes-Mikael Jonsson.

Samtidigt är det väl känt att EU:s tidigare tillväxtstrategi, Lissabonprocessen, inte uppfylldes.

Hur stor är risken att EU kommer att detaljstyra lönebildningen?

– Varje land kan självt avgöra hur man ska uppfylla riktlinjerna, säger Per Bardh. Men risken är att om det i framtiden kommer påtryckningar – så kan det som står i riktlinjerna bli lag.

Läs också:

Ingenting ändras enligt regeringen
Mårten Martos Nilsson

Text från LO-Tidningen.

Är det sunt att om ett företag har en svacka så ska löner följa efter. Ska facken övervaka så det inte pågår massa fuffens och trix med siffror?

Som sagt så är detta riktlinjer och regeringen säger att de inte kommer följa detta. Kan vi lite på den borgerliga alliansens löften?
Alliansen lovade 2006 att förbudet att uppföra nya reaktorer kommer inte att upphävas under mandatperioden. Bensinskatten skulle inte höjas.

Listan kan göras lång, men vad jag vill säga är att vi kan inte lite på denna regering som nu har makten, speciellt inte arbetare, arbetslösa, sjuka, pensionärer, barn. De enda som älskar regeringen är de rika, och lurade arbetare som tror de är rika och inte kommer bli sjuka eller arbetslösa.

Gör processen kort 19 september.
Rösta på Socialdemokraterna och ändra på den destruktiva politik som styrt Sverige mot högarbetslöshet och dåliga ersättningar för arbetslösa och sjuka (trots att sjukförsäkringen gått miljarder med plus).

Idag så blev siffrorna offentliga om hur mycket Vimmerby Alliansens privatiseringar kostar. Närmare en (1) miljon dyrare än med fortsatt kommunal drift. Det visar sig att det får gå mellan två till tre tjänster för att klara det inom befintlig budgetram.

Under 2009 gjorde Vimmerby kommun ett underskott på 14,5 miljoner kronor som enligt lagen ska hämtas hem inom tre år. Verksamheten pekar dessutom på underskott under innevarande år också. Det kommer kosta, och då lägga på nya utgifter som också ska finasieras verkar rätt dumt. Det krävs bra argument för att de ska funka.
Att privatisera tvättverksamheten inom hemtjänsten med en fördyring på upp emot en miljon känns inte som det bästa argumentet. Så vilka konsekvenser kommer det att få att man låser fast sig i ett avtal som är på tre år med troliga ökade kostnader på grund av uppräkning som finns i de flesta avtal.

Så slutsatsen är att de fyra borgerliga partierna, Centern, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna, offrar personal och skattemedel för privatiseringens skull. Med dessa pengar som vi inte har skulle vi istället vilja satsa, om de fanns, på att utveckla kvalitén. Att ge våra äldre mer tid genom att få in lite lyft i systemet. De börjar med tvätten till en dyr kostnad går vidare med LOV (Lagen Om Valfrihet) som enligt bedömaren kommer bli en kostnad för kommunen. Från att varit en välmående kommunen så dundrar nu privatiseringsivrarna och hänsyn till kommunens ekonomi tas inte. Jo i munlädret, men när det kommer till praktiken så finns det tydligen andra viktigare mål med skattebetalarnas pengar. Privatiseringens gud har nått Vimmerby och den kollekten är dyr.

Ovanstående kommer från Peter Högberg

Inte nog med att nuvarande regering försöker dölja genom noggrann retorik sin agenda att sänka skatter och undergräva välfärd, som genererar låglönesegment och högarbetslöshet och dyr a-kassa vilket försvagar en part på arbetsmarknaden.

Även nu som förut hjälper ”nya” Försäkringskassan till genom att dölja verkligheten bakom sjunkande ohälsotalet.

Ohälsotalet fortsätter att sjunka, rapporterar Försäkringskassan. Minskningen beror dock inte på att människor blivit friskare utan på striktare regler: fler ärenden med sjukersättning avslutas samtidigt som färre personer nybeviljas sjukersättning.

Ohälsotalet – som är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod – fortsätter nedåt, precis som regeringen planerat. I maj minskade antalet personer som fick utbetalning på grund av sjukskrivning med drygt 18,5 procent jämfört med samma tid förra året. Och i juni fick 39 procent färre nybeviljad sjuk-och aktivitetsersättning jämfört med samma period 2009.

Av de knappt 15 000 personer som kastades ur sjukförsäkringen vid årsskiftet på grund av rehabiliteringskedjans bortre tidsgräns har drygt 6 000 återigen ansökt om att få sjuk-och rehabiliteringspenning respektive sjukersättning. Försäkringskassans bedömning är att många av dessa behöver sociala föreberedande insatser och mer medicinsk rehabilitering – något som Försäkringskassan inte har verktyg för att garantera.

Ett samhälle som håller på att glida isär – och där socialbidragen ökar – det är högerns Sverige 2010.

IF Metall

Är det rätt att en myndighet börjar trixa med siffror, för att få sittande höger regering i bättre dagar?

Du som har arbete, du har fått lite skattesänkningar. Jag vet att du tycker att du fått det bättre. Tänk bara på att du kan råka ut för olyckor på jobb och fritid, och helt plötsligt är du inget värd. Än mindre värd är du för sittande regering som är en ”arbetslinjens” regering. d.v.s. den som inte arbetar tär. även om du är sjuk eller arbetslös. Då ska du enligt dom ”piskas” för du är enligt högern (M, FP, C, KD) en lat människa.

Vill vi ha detta synsätt, eller vill vi hjälpa de som har dragit livets oturslott, för att den dagen det händer oss så får vi hjälp?

Gör Sverige till ett bättre land.
Gör Sverige till ett land där alla får plats.
Gör din röst hörd 19 september i en vallokal nära dig.


Vi vet att borgarna vill ändra på studieledighetslagen. De vill förenkla, som dom säger. Precis som de förenklade semesterlagen och därmed gjorde det möjligt för arbetsgivare att betala mindre i semesterersättning om inte kollektivavtalet reglerar det. Men vad som irriterar mest är att dom så cyniskt gör detta samtidigt som de retoriskt lovordar fackförening och ungdomarnas arbetsrätt.

Regeringens förslag

”Vidare föreslås att arbetsgivarens informationsskyldighet gentemot den fackliga organisationen begränsas när det gäller information om beslut som går arbetstagaren emot.
Det materiella innehållet i reglerna om rätt till ledighet påverkas endast i mindre omfattning av de föreslagna ändringarna. En arbetstagares rätt till ledighet kommer i princip att vara oförändad jämfört med vad som gäller i dag.”

”Rätten att gå en facklig utbildning skall inte ges till de som har arbetat mindre än 6 månader. En facklig introduktion med genomgång av grundläggande rättigheter och skyldigheter, möjlighet att få svar på frågor om avtal, arbetstid och semesterlag ska förvägras nyanställda.
Regeringen fortsätter att slå mot facket. Nu mot de medlemmar som ofta är unga och bara har visstidsanställningar eller vikariat.
Dessutom ska alla medlemmar som ska gå en kortare utbildning begära ledigt i 2 månader före kursstart istället för som idag 14 dagar.
Detta kallar regeringen en förenklad studieledighetslag. Förslagen är framtagna av kommittén för nya arbetstids och semesterregler som förkortas ( knas ) och nog kan man tycka att detta är knas(igt) men det kommer väl förmodligen fler förenklingar framöver.”
Mikael Westberg

Detta slipper vi om Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet vinner valet.

Hjälp de unga att få lika villkor som oss andra. Tro inte på borgarnas retorik om att de vill ungdomarnas väl. Enligt moderater och de andra i alliansen, ska ungdomarna vara rättslösa och lågavlönade, helst även kunna slå ut de med arbete så det blir billigare för arbetsgivarna.

Gör din röst hörd 19 september


Valet i september
handlar ju inte i första hand om vem som ska vara statsminister, utan vilket samhälle vi vill ha i framtiden.

Vilken väg vill vi gå?
Vilket Sverige vill vi ha?

Jag skulle vilja att valdebatterna handlade mycket mer om ideologi och mindre om kronor, procent och personfrågor.
Jag skulle önska att medierna skrev mer om politikernas visioner och mindre om sina egna opinionsundersökningar.

Själv vill jag ha ett Sverige som bygger på solidaritet och tolerans. På rättvisa och lika möjligheter för alla, oavsett kön, klass eller etnicitet.
Jag vill att unga människor i dag ska få samma stöd och möjligheter som jag själv fick. Jag vill att sjuka och arbetslösa ska bemötas med respekt och nya chanser, inte krav och nonchalans. Jag vill att våra gemensamma tillgångar ska fortsätta att generera pengar till oss alla – inte bara till direktörer och riskkapitalister.

Det säger jag inte för att jag är en bättre människa än någon annan, utan för att alla tjänar på det här förhållningssättet i längden – inklusive jag själv.
Det är så här vi har byggt upp Sverige. Det är därför vi har blivit ett av de absolut bästa länderna i världen att leva i.

För att vi bryr oss om varandra. För att vi tänker längre än till snabba tillskott i vår egen plånbok.
Jag hoppas, som sagt, vid Gud att Mona vinner.
Inte bara för att hon är så bra, utan för att jag och alla andra kommer att få det bättre med henne som statsminister.

Ovanstående kommer från Expressen och Liza Marklund